E. Leusink

De afgelopen jaren wordt er steeds vaker gesproken over birdnesting als vorm van verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen in het kader van de echtscheidingsprocedure. Bij birdnesting blijven de kinderen in de echtelijke woning, en zorgen de ouders daar om de beurt voor hen volgens een afgesproken tijdschema.

Birdnesting kan een geslaagde oplossing zijn die rust brengt voor de kinderen vanwege het feit dat zij niet steeds een andere woning hoeven te betrekken en in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven. Hierdoor kunnen hun dag- en weekroutines blijven bestaan en kunnen zij in hun eigen woning wennen aan de nieuwe situatie. Na enige tijd wanneer de ouders eraan toe zijn om over meer eigen ruimte te beschikken, zou een andere regeling overeengekomen kunnen worden.

In het kader van birdnesting kan er in de voorlopige voorzieningenprocedure verzocht worden om een birdnesting-regeling. Er wordt aan de hand van de omstandigheden getoetst of een dergelijke regeling in het belang is van de minderjarige(n). Zo werd in een zaak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant birdnesting toegewezen omdat de kinderen baat hadden bij de structuur en rust die een dergelijke regeling kan bieden, gezien het feit dat het ging om kinderen met ADHD en autisme.

Naast het feit dat birdnesting erg voordelig kan zijn, vraagt het echter wel veel van de ouders. Naast de ouderlijke woning moeten beide ouders nog een ander woonadres hebben, dit zal voor extra financiële lasten zorgen. Bovendien blijven beide ouders aan elkaar verbonden omdat zij telkens weer geconfronteerd worden met het dagelijks leven van de andere ouder, waarvan zij nou juist willen scheiden. Uiteindelijk bestaat er ook een kans dat zij geconfronteerd worden met de aanwezigheid van een nieuwe partner. De vraag is dus in hoeverre je als ouder de kans krijgt om een nieuw eigen leven op te bouwen.

Birdnesting is in Nederland nog relatief onbekend en daarom wordt er nog niet vaak gebruik van gemaakt. Of het aan te raden is hangt aldus af van de omstandigheden en de band tussen de ex-partners.