E.L. Koopman

Partijen kunnen gezamenlijk een omgangsregeling vaststellen, of de rechter kan dit voor hen doen. Wanneer partijen niet gezamenlijk een omgangsregeling kunnen afspreken kan een van de partijen een verzoek doen bij de rechtbank om een omgangsregeling vast te stellen.

Helaas verlopen niet alle omgangsregelingen soepel. Het komt voor dat een van de partijen zich (structureel) niet aan de afgesproken dagen of tijden houdt. Uiteraard is het voor de andere partij heel lastig om hiermee om te gaan. Immers, dit kan voor veel teleurstellingen bij de kinderen zorgen.

Welke mogelijkheden zijn er om de omgangsregeling te verplichten of af te dwingen?

Zoals gezegd kan er bij de rechtbank een verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling worden gedaan. Bij dit verzoek kan ook een verzoek gedaan worden om een dwangsom op te leggen. Dit houdt in dat wanneer een der partijen zich niet aan de omgangsregeling houdt, er een dwangsom betaald dient te worden aan de andere partij.

In de praktijk is dit een lastig vraagstuk. Immers, omgang is een positieve verplichting. Op het eerste gezicht hoort daar geen dwangsom bij. Echter is het toch in uitzonderlijke gevallen zo dat de rechtbank het in belang acht om een dwangsom op te leggen.

Wij hebben in onze praktijk ervaring met omgangszaken waar bij de omgangsregeling door de rechter (na verzoek van een der partijen) een dwangsom is opgelegd. De hoogte van deze dwangsom kan verschillen en is afhankelijk van het verzoek en het oordeel van de rechter.