Mr. S.A.S. Matheij

Ik wil scheiden! Maar toen kwam corona…

Jarenlang getrouwd geweest, twee prachtige kinderen samen, maar toen was de liefde op. Eindelijk heeft u voor uzelf de knoop doorgehakt om een advocaat in te schakelen. Trots was u dat u deze stap durfde te nemen..

Maar toen deed het coronavirus zijn intrede in Nederland. En nu? Dat was het eerste dat door uw hoofd schoot. Kan ik nu nog naar een advocaat? De maatregelen die de overheid getroffen heeft zijn niet mals. Het voorschrift is dat er zoveel mogelijk thuis gewerkt wordt, ook door advocaten. Rechtbanken zijn grotendeels gesloten. 

Betekent dit dat ik nu niet meer naar een advocaat kan? 

Bij Hiddes Advocatuur staan wij ook in tijden van Corona klaar voor onze cliënten. Wij proberen dan ook steeds een passende oplossing te bieden. Intakegesprekken kunnen bij ons telefonisch worden afgenomen. Dit kan eventueel met videobeeld, indien u dit op prijs stelt. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om, indien dit echt niet anders kan, op kantoor langs te komen, uiteraard met inachtneming van anderhalve meter afstand. 

Kan mijn zaak wel op zitting komen, nu de rechtbanken dicht zijn?

Op dit moment is het beleid van de rechtbank dat er zeer summier zaken worden behandeld. Echtscheidingszaken hebben daarin helaas geen voorkeurspositie. Het kan dus wat langer dan gebruikelijk duren voordat uw zaak op zitting komt. Het is echter wel steeds mogelijk om alvast een procedure op te starten en een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Uw zaak is dan alvast aanhangig bij de rechtbank, waardoor u eerder aan de beurt zult zijn voor een inhoudelijke behandeling als de rechtbanken weer openen. 

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 

Bij Hiddes Advocatuur streven wij ernaar om in onderling overleg met de wederpartij tot overeenstemming te komen. Dit betekent dat er overeenstemming moet komen over afspraken aangaande de kinderen, die moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Voorts moet er overeenstemming komen over de te verdelen gemeenschap. In echtscheidingszaken waarin beide partijen het eens zijn, kunnen wij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Het is van belang om te weten dat de rechtbank deze zaken wel behandelt, omdat er geen inhoudelijke behandeling meer hoeft plaats te vinden als partijen het eens zijn. De rechtbank zal dan ook de echtscheiding uitspreken.

Echtscheiding bij voorrang uitspreken

Voorts is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken om alvast de echtscheiding uit te spreken en de verdeling van de gemeenschap op een later moment te laten plaatsvinden. Zo bent u wel alvast formeel van elkaar gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een nieuwe woning.

Mediation

Bij Hiddes Advocatuur bieden wij bovendien de mogelijkheid om in mediation te gaan. Mediation is een traject waarbij partijen zonder inmenging van advocaten gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen. Mediation is aan te raden, omdat een rechter ook vaak in een procedure zal aansturen op mediation. 

Kort en goed, bij Hiddes Advocatuur kunt u dus ook in tijden van Corona terecht voor uw echtscheiding. Wij staan u graag bij met juridisch advies.