Mw. mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes

Zoals te doen gebruikelijk dient de kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden geïndexeerd, tenzij u van deze wettelijke regeling bent afgeweken in het convenant of een (vaststellings) overeenkomst.

De Minister van Justitie stelt jaarlijks dit zogenoemde indexeringspercentage voor de alimentatie vast. Inmiddels is door het ministerie bekend gemaakt dat de vastgestelde alimentatiebijdragen per 1 januari 2021 met 3% verhoogd moeten worden.

Nu de alimentatiebijdragen voor de eerste dag van de nieuwe maand dienen te worden voldaan, dient de bijdrage die in december voor januari 2021 wordt voldaan, reeds verhoogd te worden met dit percentage.

Vele websites hebben een indexeringsrekentool, kijk bijvoorbeeld op: www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie Met deze rekentool kunt u in een handomdraai de nieuwe bijdrage met ingang van 1 januari 2021 berekenen.

Indien uw ex-partner de indexering niet toepast, maar het oude bedrag blijft betalen raden wij u aan stappen te ondernemen. Het recht op inning van achterstallige alimentatie en indexering verjaart namelijk na verloop van 5 jaar.

Heeft u wel uw ex-partner tussentijds aangemaand voor de achterstand, dan kan het zijn dat de verjaring daarmee gestuit is en dat u toch verder terug kunt vorderen dan 5 jaar.

Heeft u vragen over de indexering van de alimentatie of bijvoorbeeld over de incasso van de achterstallige indexatie of het incasseren van niet betaalde alimentatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.