E.L. Koopman

De corona crisis heeft helaas voor veel mensen gevolgen voor het inkomen. Er is minder werk beschikbaar, of de werkgever kan niet meer het gehele salaris uitbetalen. Het kan dus zijn dat het inkomen van een alimentatieplichtige daalt. De alimentatieplichtige kan hier uiteraard zelf niets aan doen. Hoe wordt hier nu mee omgegaan in het familierecht?

Vooropgesteld ben je als juridisch ouder verplicht om kinderalimentatie te voldoen aan de alimentatiegerechtigde. De kinderalimentatie wordt berekend naar aanleiding van de draagkracht van de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde en de behoefte van de kinderen.

De afspraak tot kinderalimentatie, indien rechtsgeldig, moet worden nagekomen. Ongeacht de reden, dus ook tijdens de corona crisis. De alimentatieplichtige kan bij de rechtbank een verzoek doen tot wijziging van de kinderalimentatie in verband met de daling van zijn/haar inkomen. Dit zou hij/zij dan moeten aantonen met financiële gegevens.

Natuurlijk is ook ruimte voor de ex-partners om in gesprek te gaan over de kinderalimentatie gedurende de corona crisis. Wellicht kunnen partijen gezamenlijk tot een afspraak komen om deze lastige periode te overbruggen. Het is dan verstandig om deze afspraak op papier te zetten.