E. Leusink LLB.

Wanneer u wilt scheiden dient u dat te doen via de rechter, waarbij het inschakelen van een advocaat een vereiste is. Het hangt af van de situatie hoe lang een echtscheidingsprocedure duurt. Zijn er al afspraken gemaakt tussen u en uw ex-partner betreffende het huis of de verdeling van het vermogen? Of zijn er kinderen in het spel? Dit kan allemaal van invloed zijn op de duur van de echtscheiding. Gemiddeld duurt het 3 tot 4 maanden voordat een echtscheiding rond is. Maar dit kan ook veel langer, en in enkele gevallen jaren, duren.

Totdat de echtscheiding is uitgesproken staat er nog niks vast over zaken als de verdeling tussen de ouders van de zorg over de kinderen, de partner- en kinderalimentatie, het gebruik van de echtelijke woning en het gebruik van de gemeenschappelijke spullen. Tijdens deze lange periode verkeren de ex-partners vaak in onzekere toestand. Als partijen er niet in slagen samen goede afspraken te maken, bestaat er de mogelijkheid om naast de echtscheidingsprocedure een voorlopige voorzieningen procedure op te starten bij de rechter. Deze procedure biedt uitkomst voor partijen om in een zeer korte periode uitsluitsel te krijgen over de status van voornoemde zaken totdat de echtscheiding is uitgesproken.

Wanneer de advocaat een verzoekschrift tot voorlopige voorzieningen heeft ingediend, zal de rechtbank uiterlijk binnen drie weken een zitting inplannen. Na de zitting zal doorgaans binnen twee weken uitspraak worden gedaan door de rechter. De uitspraak van de voorlopige voorzieningen blijft gelden totdat de beslissingen in de echtscheidingsprocedure definitief zijn geworden.

Een voorbeeld waarvoor in de praktijk vaak een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, is het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning door een van de echtgenoten. Deze procedure wordt vaak gestart als de situatie thuis onhoudbaar wordt en het niet meer mogelijk is om als ex-partners onder één dak te wonen. De rechter zal in dat geval een belangenafweging maken en beoordelen welke partij het meeste belang heeft bij het gebruik van de woning. Zelfs als de ene partij volledig eigenaar is van de woning (indien is sprake is van huwelijkse voorwaarden) kan er reden zijn waarom de ander toch in de woning mag blijven zolang de procedure niet is afgerond. De rechter houdt vooral rekening met de vraag wie de zorg en opvoeding van de kinderen grotendeels op zich neemt. Ook de financiële mogelijkheden van partijen en de vraag wie het meest belang heeft bij het gebruik van de woning, spelen een belangrijke rol. Wanneer de rechter een beslissing heeft genomen, dient de echtgenoot aan wie het gebruiksrecht niet is toegekend, de woning te verlaten. Vaak staat hier wel een gebruiksvergoeding tegenover.

Daarnaast kiezen rechters ook regelmatig voor birdnesting. Wat dit precies inhoudt kunt u lezen in de hiernavolgende blog.