Civiel recht en ondernemingsrecht

Een ieder heeft dagelijks te maken met het civiel recht. Het doen van boodschappen in de supermarkt valt hier al onder, als zijnde ‘overeenkomst’. Bij het civiel recht valt echter ook te denken aan overnames en fusies door ondernemingen. In het civiel recht gaat het om geschillen tussen personen of ondernemingen onderling en de verhoudingen tussen personen en goederen en de rechten die daaraan verbonden zijn.

In een civiele zaak staan twee partijen tegenover elkaar: de eiser en de gedaagde. De eiser wil iets van de gedaagde. De eiser wil bijvoorbeeld dat de afspraken uit een contract worden nagekomen. Daarbij kunt u denken aan een achterstallige betaling, gebrekkig geleverd werk of ontstane schade. Voor civiele zaken kunt u terecht bij de kantonrechter of de civiele rechter. Bij de kantonrechter kunt u in persoon procederen, dit is echter niet aan te raden, omdat civiele kwesties ingewikkeld kunnen zijn.

Hiddes Advocatuur heeft zich op dit gebied gespecialiseerd in het bijstaan van ondernemers met een midden- en klein bedrijf.

Hiddes Advocatuur staat u deskundig en efficiënt bij en levert maatwerk. Wanneer er reeds een geschil is ontstaan, zal Hiddes Advocatuur samen met de wederpartij proberen tot een oplossing te komen. Als de gewenste oplossing niet mogelijk is, zal het kantoor uw belang in de rechtszaal verdedigen, waarbij in spoedeisende gevallen via een kort geding een uitspraak kan worden verkregen.

U kunt bij ons te recht voor de volgende civiel- en ondernemingsrechtelijke kwesties waarin wij u steeds van een deskundig advies zullen voorzien:

  • Onrechtmatige daad,
  • Tekortkomingen in de uitvoering van een overeenkomst;
  • Het opstellen van algemene voorwaarden;
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met leveranciers en klanten;
  • Facturen die niet worden betaald;
  • Het samengaan met – of overnemen van – een ander bedrijf

 

Meer informatie

K.v.K Amsterdam 581 599 40
BTW-nr. NL185499946B01

Contact

Bezoekadres
Jeroen Boschlaan 2
2102AV Heemstede
Postadres
Heemsteedse Dreef 274
2102KV Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl