Arbeidsrecht

Bij Hiddes Advocatuur adviseren wij cliënten regelmatig over hun arbeidsrechtelijke rechten en plichten. Een arbeidsrechtelijke verhouding is bij uitstek een situatie waarin wij een goede verstandhouding tussen beide partijen proberen te behouden. Het betreft immers twee partijen die door een arbeidsovereenkomst met elkaar zijn verbonden. Vaak komen hier veel emoties bij kijken, vooral als een werknemer al langere tijd verbonden is aan een bedrijf en er nauwe persoonlijke banden bestaan. Bij Hiddes Advocatuur staan wij zowel werkgevers als werknemers bij in hun arbeidsconflict.

Een werknemer geniet een hoge mate van bescherming onder het arbeidsrecht. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werkgever een werknemer met een vast contract niet zomaar mag ontslaan. Een werkgever heeft bovendien een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Voorts moet de werkgever u een vast salaris bieden en heeft u recht op vakantie en soms ook recht op pensioenopbouw als dit is vastgelegd in de CAO.

Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Ook dan heeft u rechten. Op grond van de ketenregeling gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als de werknemer meer dan drie opeenvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen of als deze al langer dan twee jaar meerdere tijdelijke contract heeft gehad.

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Bij Hiddes Advocatuur zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt bij ons terecht voor de volgende arbeidsrechtelijke kwesties, in welke wij u steeds van een deskundig advies zullen voorzien:

  • Arbeidsovereenkomst;
  • Ontslagprocedures en ontslagvergoedingen;
  • Loon en vakantiedagen;
  • Wijziging arbeidsvoorwaarden;
  • Concurrentiebeding;
  • De vaststellingsovereenkomst bij het einde van het dienstverband.

Meer informatie

K.v.K Amsterdam 581 599 40
BTW-nr. NL185499946B01

Contact

Bezoekadres
Jeroen Boschlaan 2
2102AV Heemstede
Postadres
Heemsteedse Dreef 274
2102KV Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl