Blog

Indexeringspercentage alimentatie bekend, stijging 3% voor 2021

Mw. mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes Zoals te doen gebruikelijk dient de kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden geïndexeerd, tenzij u van deze wettelijke regeling bent afgeweken in het convenant of een (vaststellings) overeenkomst. De Minister van Justitie...

Kort geding terug verhuizing

mr. F. Spieker Indien er sprake is van gezamenlijk gezag en de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft wenst te verhuizen, dient deze ouder toestemming te hebben van de andere ouder. Dit staat duidelijk geformuleerd in de wet en een verhuizing zonder...

Kinderalimentatie en hoge inkomens

mr. S.A.S. Matheij Bij het vaststellen van een kinderalimentatiebijdrage vormen de door de overheid vastgestelde alimentatienormen het uitgangspunt (de tremanormen). Een kinderalimentatiebijdrage wordt slechts vastgesteld indien er sprake is van behoeftigheid, voorts...

Voorlopige voorziening in de echtscheidingsprocedure

E. Leusink LLB. Wanneer u wilt scheiden dient u dat te doen via de rechter, waarbij het inschakelen van een advocaat een vereiste is. Het hangt af van de situatie hoe lang een echtscheidingsprocedure duurt. Zijn er al afspraken gemaakt tussen u en uw ex-partner...

Naleven van omgangsregeling in tijden van corona

mr. S.A.S. Matheij Regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag hoe een omgangsregeling moet worden nagekomen onder het huidige coronabeleid van de overheid. De anderhalve meter samenleving werpt vooral veel vragen op voor gescheiden ouders. De eerste ‘’corona...

Dwangsommen bij de omgangsregeling

E.L. Koopman Partijen kunnen gezamenlijk een omgangsregeling vaststellen, of de rechter kan dit voor hen doen. Wanneer partijen niet gezamenlijk een omgangsregeling kunnen afspreken kan een van de partijen een verzoek doen bij de rechtbank om een omgangsregeling vast...

Kinderalimentatie betalen tijdens de corona crisis

E.L. Koopman De corona crisis heeft helaas voor veel mensen gevolgen voor het inkomen. Er is minder werk beschikbaar, of de werkgever kan niet meer het gehele salaris uitbetalen. Het kan dus zijn dat het inkomen van een alimentatieplichtige daalt. De...

Ik wil scheiden, maar toen kwam corona

Mr. S.A.S. Matheij Ik wil scheiden! Maar toen kwam corona... Jarenlang getrouwd geweest, twee prachtige kinderen samen, maar toen was de liefde op. Eindelijk heeft u voor uzelf de knoop doorgehakt om een advocaat in te schakelen. Trots was u dat u deze stap durfde te...

Jubileum 5 jaar

Mw. mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes Een moment van bezinning Terwijl ik dit typ en begin met een titel als “een moment van bezinning” denk ik echt waar? Typ ik dit echt? Ja dus. Alhoewel de nuchterheid zelve is dit oprecht een moment dat ik niet zomaar voorbij mag...

Contact

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl