Blog

Flexwerken bij platformdiensten ingeperkt

Dhr. E. Zuidema Op 13 september 2021 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak tussen de vakbond FNV en Uber B.V., het welbekende platform voor personenvervoer. Deze uitspraak is een nieuw hoofdstuk in de rechtspraak over zogeheten ‘flexwerk’....

De mondelinge behandeling

Mw. mr. B.M.C.M. Hiddes De mondelinge behandeling een ander woord voor zitting ofwel comparitie van partijen. Evenwel het meest bekend in de volksmond als zitting. Waarom heet het dan een mondelinge behandeling? Dat is de naam die in het familierecht is verkozen voor...

‘Social media’ als bewijs in gerechtelijke procedures

Mr. B.M.C.M. Hiddes Steeds vaker wordt social media ingezet als bewijs gedurende een gerechtelijke procedure. Op social media kunnen mensen ongezien rondkijken en snuffelen in het leven van anderen. Daarnaast worden er berichtjes verzonden en foto’s geplaatst. Niemand...

Kan een werkgever het salaris van een werknemer verlagen?

E.L. Koopman Het salaris is een primaire arbeidsvoorwaarde. Er gelden daarom strenge eisen voor het verlagen van het salaris. Toch kan het zo zijn dat een werkgever het salaris van een werknemer wenst te verlagen, als gevolg van een slechte financiële bedrijfssituatie...

Nieuwe partner met luxueuze levensstijl

Mr. S.A.S. Matheij Heeft het hebben van een nieuwe partner met een luxueuze levensstijl gevolgen voor de eerder vastgestelde huwelijksgerelateerde behoefte? Het Gerechtshof Amsterdam concludeert van niet. De feiten waren als volgt. In 2012 was het huwelijk van...

Birdnesting

E. Leusink De afgelopen jaren wordt er steeds vaker gesproken over birdnesting als vorm van verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen in het kader van de echtscheidingsprocedure. Bij birdnesting blijven de kinderen in de echtelijke woning, en zorgen...

Proceskostenveroordeling in het familierecht

E.L. Koopman Vaak krijgen wij van cliënten de vraag of het mogelijk is om een proceskostenveroordeling te vragen. De rechter kan in zijn beslissing een proceskostenveroordeling toewijzen aan een van de partijen. Dit houdt in dat de partij die de...

Contact

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl