Privacybeleid Hiddes Advocatuur

Hiddes Advocatuur is er van bewust dat u vertrouwen stelt in het kantoor. Hiddes Advocatuur ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina treft u het privacy beleid van Hiddes Advocatuur, zodat u precies weet hoe Hiddes Advocatuur werkt.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van de AVG is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vervalt met ingang van deze wetgeving.

Voor het verrichten van onze werkzaamheden, als zowel advocaat als mediator, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om die reden zullen wij overgaan tot het invoeren van een nieuw privacy beleid, welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het hierna volgende zetten wij uiteen wat dit betekent voor u als cliënt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden.

Wij verzamelen, in verband met uw zaak, de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, het is van ons van belang te weten voor wie wij ons werk verrichten;
 • Uw geboortedatum, voor bijvoorbeeld het aanvragen van een toevoeging;
 • Uw adresgegevens, voor het aanvragen van een toevoeging en om post te versturen;
 • Uw e-mailadres, om u te kunnen bereiken;
 • Uw telefoonnummer, om u te kunnen bereiken;
 • Uw bsn-nummer, indien de rechtbank ons daarom vraagt.

Toestemming

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens middels onze opdrachtbevestiging, welke u ontvangt na het intake gesprek. Wanneer u deze ondertekent gaat u akkoord met ons privacy beleid. Vervolgens mogen wij dus uw gegevens verwerken.

Wij hebben uw gegevens nodig om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij kunnen geen procedure starten zonder dat wij uw persoonsgegevens hebben. Wanneer u er voor kiest ons geen gegevens te verstrekken kunnen wij uw zaak niet starten.

Wij zullen uiteraard geen persoonsgegevens verwerken wanneer u hier geen toestemming voor gegeven heeft.

Bewaarbeleid

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, wanneer u contact met ons opneemt, tijdens de procedure en in het contact met een derde.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan dat wij ze nodig hebben voor uw zaak en welke termijn de Orde van Advocaten ons als advocaat en/of mediator oplegt.

Persoonsgegevens delen

Verwerkersovereenkomst

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is het soms van belang persoonsgegevens door te geven aan andere partijen. Met deze partijen komen wij een verwerkersovereenkomst overeen. Hierin maken wij afspraken met de partij over onder andere de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt, geheimhoudingsplicht, etc.

Middels deze overeenkomst komen wordt afgesproken dat zij zorgvuldig met uw gegevens zullen omgaan en zij ontvangen uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van hun dienst. Daarnaast gebruiken deze partijen uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Derden

Partijen aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven zijn onder andere onze deurwaarder (Snijder Incasso), het alimentatierekenprogramma (SPLIT), het computersysteem (Basenet), de rechtbank en de (advocaat) wederpartij. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de nieuwe wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen uw gegevens uitsluitend binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Wij zullen nooit zonder uw toestemming gegevens aan andere landen of andere partijen dan die hierboven genoemd zijn doorgeven.

Uw rechten

Uiteraard heeft u aantal rechten, gezien het gaat om uw persoonsgegevens. U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw gegevens;
 • U kunt ons verzoeken al uw gegevens te wissen of om de verwerking van de gegevens te beperken;
 • U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren. Dit recht wordt begrensd door wat gezien het doel en de grondslag voor het verwerken redelijk is;
 • U heeft het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u bij ons een kopie van de verwerkte persoonsgegevens kunt opvragen;
 • U kunt uw toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen vanaf dat moment geen gegevens van u meer verwerken;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • U kunt, indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens zo zorgvuldig mogelijk te beheren hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen. Wij doen er alles aan uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Onze IT-systemen zijn beveiligd, evenals onze website. Daarnaast hebben alle medewerkers van Hiddes Advocatuur een geheimhoudingsovereenkomst getekend.

Website

Op onze website staan links naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hiddes Advocatuur niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de klanten, zodat onze diensten hierop kunnen worden afgestemd.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hiddes Advocatuur of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik

Wijziging van het privacy beleid

Wij behouden ons het recht om dit privacy beleid te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen zullen wij u hiervan op te hoogte brengen via onze website www.hiddesadvocatuur.nl.

Indien u verder nog vragen en/of opmerkingen heeft over het bovenstaande vernemen wij dit uiteraard graag. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 023-5767851 of u kunt contact opnemen met Ella Koopman op het e-mailadres ella@hiddesadvocatuur.nl

K.v.K Amsterdam 581 599 40
BTW-nr. NL185499946B01

Contact

Bezoekadres
Jeroen Boschlaan 2
2102AV Heemstede
Postadres
Heemsteedse Dreef 274
2102KV Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl