Mediation

Mw. mr. B.M.C.M. Hiddes houdt zich in haar dagelijkse praktijk bezig met familierechtmediations. Samen en onder begeleiding wordt gezocht naar een goede oplossing, zonder inmenging van advocaten of de rechter. Een transparant en open proces waarbij oog is voor alle betrokken belangen. Afspraken komen pas tot stand als er instemming is van beide partijen.

In het geval niet gekozen wordt voor mediation maar meteen voor een procedure zal ook de rechter in een later stadium proberen aan te sturen op mediation. Het is dan ook zinvol om in het eerste stadium (dus voor de advocaten) te bezien of uw situatie zich leent voor een medationtraject. Denkt u dat uw echtscheiding of verbreking samenleving kan worden geregeld in mediation neem dan contact op voor een vrijblijvend advies.

Meer informatie

K.v.K Amsterdam 581 599 40
BTW-nr. NL185499946B01

Contact

Bezoekadres
Jeroen Boschlaan 2
2102AV Heemstede
Postadres
Heemsteedse Dreef 274
2102KV Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl