Personen- en familierecht

Binnen het personen- en familierecht gaat het over belangrijke beslissingen in de persoonlijke levenssfeer, zoals de kinderen en uw financiële positie. Omdat deze beslissingen van ingrijpende aard kunnen zijn, is het belangrijk dat u zich hierbij laat bijstaan door gedegen advocaten die u hier goed in kunnen adviseren. Bij Hiddes Advocatuur hebben wij jarenlange ervaring en expertise op dit gebied.

Persoonlijke aanpak en gedegen kennis

Als partners hebben besloten om niet meer samen door het leven te gaan, dan moeten er tal van zaken geregeld worden. Te denken valt aan: de alimentatie, de verkoop van het huis, de aanpassing van de hypotheek, een eventuele omgangsregeling met de kinderen, of het vastleggen van het ouderlijk gezag.

Doorgaans komen hierbij heftige emoties los. Juist dan maken de persoonlijke aanpak en de gedegen kennis van Hiddes Advocatuur het verschil. Duidelijke taal en een integer en transparant advies staan bij de advocaten voorop. Wij streven naar een optimale behartiging van uw belangen, terwijl wij er alles aan doen om de overgangsperiode zo draaglijk mogelijk te maken en de verhoudingen tussen partijen te normaliseren en stabiliseren. Vooral als er kinderen zijn, blijven de voormalige echtgenoten hun leven lang met elkaar verbonden en is een ‘open’ communicatie ook in de toekomst van belang.

De eerste stap die wij steeds zetten is dan ook de overlegfase. In deze fase kijken wij of er in onderling overleg afspraken gemaakt kunnen worden met de wederpartij. Pas als dit niet mogelijk is, wordt de stap naar de rechter gezet.

Bij Hiddes Advocatuur kunt u terecht voor tal van familierechtelijke kwesties, in welke wij u steeds van een deskundig advies zullen voorzien.

 • Echtscheidingen (gemeenschap van goederen, beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden);
 • Beëindiging samenlevingscontracten;
 • Het opstellen van samenlevingscontracten;
 • De ontbinding van een geregistreerd partnerschap;
 • Het vaststellen en/of wijzigen van omgangsregelingen;
 • Het vaststellen en/of wijzigingen van zorgregelingen;
 • Kinderalimentatieadvies;
 • Gezagswijzigingen;
 • Ondercuratelestelling;
 • Ondertoezichtstelling;
 • Uithuisplaatsing;
 • Ontkenning van het vaderschap;
 • Vervangende toestemming erkenning;
 • Adoptie

Meer informatie

K.v.K Amsterdam 581 599 40
BTW-nr. NL185499946B01

Contact

Bezoekadres
Jeroen Boschlaan 2
2102AV Heemstede
Postadres
Heemsteedse Dreef 274
2102KV Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl