Vastgoedrecht (huurrecht)

Als huurder en verhuurder van een woning, winkel of bedrijfsruimte, sluit u vaak een langdurige overeenkomst met elkaar. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst, kunnen zich verschillende juridische kwesties voor doen. Hierbij valt te denken aan gebreken in hetgeen u huurt, waardoor u de verhuurder wilt aanspreken. Voorts valt ook te denken aan de situatie dat uw huurder niet betaalt. Ook dan is het mogelijk om de huurder aan te spreken. Bij Hiddes Advocatuur staan wij zowel huurders als verhuurders bij in hun conflict. Door onze betrokkenheid streven wij ernaar om snel tot een oplossing te komen tussen partijen, omdat het vaak een belangrijk aspect van iemands leven, zijnde vaak zijn woning of bedrijf betreft. 

In het huurrecht hebben zowel de huurder als de verhuurder een aantal rechten en plichten. Deze rechten en plichten worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Hierin is bijvoorbeeld een maandelijkse huurprijs en een opzegtermijn opgenomen. Een huurder geniet huurprijsbescherming en huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder de huurprijs niet zomaar mag verhogen en dit betekent voorts dat de verhuurder de huur niet zomaar mag opzeggen. Ook voor de huurder geldt dat deze de huur niet zomaar kan opzeggen.

De huurder en verhuurder hebben zich te houden aan de wettelijke regels en de rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt, dan kan er een conflict ontstaan waarbij u deskundige hulp nodig heeft.

Bij Hiddes Advocatuur hebben wij jarenlange ervaring in het huurrecht. U kunt bij ons terecht voor de volgende huurrechtelijke kwesties, in welke wij u steeds van een deskundig advies zullen voorzien:

  • Opstellen huurcontracten;
  • Opstellen indeplaatsstelling;
  • Wettelijk voorgeschreven huurtermijnen;
  • Huuropzegging;
  • Huurbescherming;
  • Huurprijzen;
  • AIR BNB verhuur.

Meer informatie

K.v.K Amsterdam 581 599 40
BTW-nr. NL185499946B01

Contact

Bezoekadres
Jeroen Boschlaan 2
2102AV Heemstede
Postadres
Heemsteedse Dreef 274
2102KV Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl