Mr. S.A.S. Matheij

Heeft het hebben van een nieuwe partner met een luxueuze levensstijl gevolgen voor de eerder vastgestelde huwelijksgerelateerde behoefte? Het Gerechtshof Amsterdam concludeert van niet.

De feiten waren als volgt. In 2012 was het huwelijk van partijen door echtscheiding ontbonden. Inmiddels had de vrouw een nieuwe partner aan de haak geslagen. De vrouw hield er met haar nieuwe partner een luxueuze levensstijl op na. Regelmatig trakteerde de nieuwe partner de vrouw op luxe vakanties, uitjes, etentjes en zelfs een nieuwe auto.

De ex-partner van de vrouw was echter nog steeds gehouden tot het leveren van een bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw. Deze partneralimentatiebijdrage was immers vastgesteld aan de hand van de huwelijksgerelateerde behoefte van partijen. De ex-partner kreeg lucht van de nieuwe levensstijl van de vrouw en wendde zich tot de rechtbank. Volgens hem moest de alimentatiebijdrage omlaag.

Op het moment dat iemand hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven als waren zij gehuwd, vervalt de verplichting tot het leveren van een partneralimentatiebijdrage. Echter, wanneer er sprake is van alleen een relatie, gaat deze vlieger niet op. Wanneer er slechts sprake is van een relatie, ontstaat er dus geen onderhoudsverplichting.

In eerste aanleg was al vastgesteld dat de vrouw en haar nieuwe partner niet samenwoonden als waren zij gehuwd. Het Hof overweegt daarom dat de nieuwe partner van de vrouw niet kan worden gedwongen om de vrouw zaken te schenken of haar rekeningen te betalen. De behoefte van de vrouw wordt dus niet verlaagd door de luxueuze levensstijl van haar nieuwe partner. De man diende de partneralimentatiebijdrage te blijven betalen.

Bent u benieuwd naar deze uitspraak? Deze kunt u op de volgende locatie nalezen:

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9745